2021. május 14. péntek 05:37
 
Biztos Kezdet - Gyermekház

< Előző   Következő >

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0100

Sajtóközlemény TIOP-3.4.2-11/1-2012-0100

LETÖLTÉS

Meghívó nyitórendezvény TIOP-3.4.2-11/1-2012-0100 "A Szarvasi Idősek Átmeneti Otthona korszerűsítése és kapacitásbővítése

LETÖLTÉS

 

Sajtóközlemény
Tájékoztató

Kezdetét veszi a „Körös-szögi Kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése” című KEOP projekt megvalósítása.

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 499 130 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Kormány által biztosított pályázati forrás keretében. A Társulás további 26 270 000 Ft önrésszel egészítette ki az elnyert támogatás összegét, így mindösszesen bruttó 525 400 000 Ft áll rendelkezésre a „Körös-szögi Kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése” című projekt megvalósítására. A megvalósítást lehetővé tevő KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 azonosító számú Támogatási Szerződés 2015. február 25-én került aláírásra.

Tovább...
Sirató Idősek Klubja fejlesztés
SIRATÓI IDŐSEK KLUBJA ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGHEZ

Projekt címe: SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉS SZARVASON
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0049

Projektgazda: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Tulajdonos Önkormányzat: Szarvas Város Önkormányzata

A pályázatban meghatározott Projektcél: Szociális Nappali ellátás biztosítása Sirató – Káposztás lapos – Bezinai szőlők településrész lakossága részére új építés révén, amely által komplex akadálymentesített új épületben valósul meg a szolgáltatás. Indok volt, hogy ezen a településrészen nincs az intézmény fenntartójának nappali feladat ellátásra átalakítható ingatlanja.

Tovább...
Meghívó
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0031

„Szociálisegyüttműködés kialakítása a Körös-szögben” TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0031 sz. projekt keretében

Aszociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások rendszerének fejlődését egyre erősödő differenciálódás jellemzi, amint a szakmai tudások, készségek specializálódnak, az intézményrendszer is egyre tagoltabban működik, egyre bonyolultabbá válnak funkciói, szolgáltatásai. Sajnos kevés eredményes törekvést tudunk felmutatni az egyre komplexebb rendszer koordinációs funkcióinak erősítésében. A különböző fenntartók és működtetők a jogi működési kereteire. A helyi szolgáltatási struktúrák kialakításának fő szempontja törvényi kötelezettségen túl a helyi szükségletek megjelenése, valamint a finanszírozható és fenntartható preventív ellátási formák létrehozása települési és kistérségi szinten. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása céljainak megvalósítására 2012. évben pályázatot nyújtott be a kistérségi szociális ellátás korszerűsítésére, modernizációjára a helyi szükségletek hatékonyabb kielégítésének érdekében. A pályázat 35 millió forint támogatásban részesült, melyhez önerőt nem kellett biztosítania a Társulásnak. A pályázat Kondoros, Kardos, Örménykút, Csabacsűd, Szarvas, Békésszentandrás települések lakosaira, ellátórendszerére terjed ki. A projekt elsődleges célcsoportja az ellátásban dolgozó szakemberek, azokkal együttműködő egyéb szervezetek, másodlagos célcsoportja a szociális ellátásokat igénybe vevők, harmadlagos célcsoportja az ellátást igénybe vevők hozzátartozói.  A pályázat 4 terület fejlesztésével kívánja hatékonyabbá és a gyakorlatban jobban működővé tenni a Körös-szögi Kistérség szociális szolgáltatásait:

Tovább...
Tájékoztató

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása céljainak megvalósítására 2012. évben pályázatot nyújtott be a kistérségi szociális ellátás korszerűsítésére, modernizációjára a helyi szükségletek hatékonyabb kielégítésének érdekében.

A „Szociális együttműködés kialakítása a Körös-szögben”
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0031 sz. projekt

35 millió forint támogatásban részesült, melyhez önerőt nem kellett biztosítania a Társulásnak. A pályázat Kondoros, Kardos, Örménykút, Csabacsűd, Szarvas, Békésszentandrás települések lakosaira, ellátórendszerére terjed ki. A projekt elsődleges célcsoportja az ellátásban dolgozó szakemberek, azokkal együttműködő egyéb szervezetek, másodlagos célcsoportja a szociális ellátásokat igénybe vevők, harmadlagos célcsoportja az ellátást igénybe vevők hozzátartozói.  A pályázat 4 terület fejlesztésével kívánja hatékonyabbá és a gyakorlatban jobban működővé tenni a Körös-szögi Kistérség szociális szolgáltatásait:

Tovább...
: ÚJABB TÁMOGATÁSOKKAL FEJLŐDHET A KÖRÖSÖK VÖLGYE

Régi adósságát törlesztette idén tavasszal a Körösök Völgye Nonprofit Kft. A LEADER Akciócsoporthoz 2009. decemberében benyújtott 20 kérelemből 2011 március – május hónapokban 14 támogatásáról döntött a Társaság Taggyűlése. A nyerteseknek már postázták a kötelezettségvállalásról szóló határozatokat.

 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott és a Körösök Völgye Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája keretében támogatott Mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése, Turisztikai tevékenységek ösztönzése, Vidéki örökségek megőrzése, Falumegújítás –és fejlesztés c. intézkedésekre összesen 20 pályázat érkezett, több mint 378 millió Ft-os támogatásigénnyel. Bár a benyújtott pályamunkák száma nem érte el az első körben beadott szakmai anyagokét, az egyes jogcímek között a Közösség számára örömteli átrendeződés volt tapasztalható. Élénk érdeklődés mutatkozott ugyanis a falusi és az aktív turizmus fejlesztése iránt, mely a Stratégia egyik legfőbb prioritása.

Tovább...
Felhívás

Tovább...
Helyzetjelentés

HELYZETJELENTÉS A LEADER STRATÉGIA FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL – MILYEN CÉLRA IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS A NYÁRON?

A Körösök Völgye Akciócsoport Taggyűlése 2011. március 24-i ülésén valamennyi, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata során a munkaszervezethez benyújtott projekt ötletet elfogadta, így a tervezői csoport azokat figyelembe véve dolgozta ki a Stratégia intézkedéseit, konkrét megoldási javaslatait.

A benyújtott 38 db projektötlet adatlap számos fejlesztési területet érint: érkezett javaslat horgászpálya építésére, sportlétesítmények korszerűsítésére, tematikus túrák és kulturális rendezvények szervezésére, vállalati menedzsment képzések lebonyolítására és hulladékgazdálkodási tervek elkészíttetésére, de igény mutatkozik élelmiszeripari kisüzem létrehozására, bemutató gazdaság kialakítására, szociális földprogram megvalósítására és településközpontok, településrészek megújítására is.

A tervezői csoport számára így nem volt könnyű feladat azon 10 intézkedés meghatározása, melyekre a LEADER fejlesztési forrásokért júliustól pályázni lehet.

Tovább...
JÓVÁHAGYTA A STRATÉGIA ÁLTALÁNOS FELÜLVIZSGÁLATÁT A KÖRÖSÖK-VÖLGYE AKCIÓCSOPORT

A Körösök Völgye Akciócsoport Taggyűlése 2011. március 16-i ülésén jóváhagyta a Stratégia általános felülvizsgálatát. A térség adottságait és lehetőségeit összefoglaló helyzetelemzésre, a végrehajtás eddigi tapasztalataira és a több hétig tartó projektgyűjtésre alapozva a tervezői csoport javaslata alapján egy jól áttekinthető, az akcióterület erősségeire és lehetőségeire építő Stratégia került elfogadásra.

A dokumentum alapcéljaként a térség helyi erőforrásokra alapozott gazdaság és kompetenciafejlesztés révén történő felzárkóztatása fogalmazódott meg.

Az e célt szolgáló 6 fő célkitűzés és az azokhoz rendelhető 19 intézkedés fókuszába a turizmus, az agrárium és a megújuló, illetve bioenergia felhasználás került, s mindezen területek integrált fejlesztése érdekében hangsúlyos elemként szerepel a Stratégiában az Akciócsoport ösztönző, projektgeneráló, hálózatépítő szerepe.

A dokumentum általános felülvizsgálatának jóváhagyásával a folyamat talán legfontosabb szakaszába értünk, melyben az intézkedések, illetve megoldási javaslatok kijelölésére és kidolgozására kerül sor. Az intézkedések csoportja a Stratégia úgymond legalacsonyabb, azonban a konkrét fejlesztési megoldásokat tekintve a legfontosabb szintje. A megoldási javaslatok képezik az alapját a majdani pályázati felhívás célterületeinek, a későbbiekben megvalósítható projekteknek (de persze semmiképpen nem egyeznek meg azokkal!).

Tovább...
Hírlevél

MÉG AZ ÜNNEPEK ELŐTT MEGJELENIK A KÖRÖSÖK VÖLGYE AKCIÓCSOPORT HÍRLEVELÉNEK ELSŐ SZÁMA

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft., mint LEADER Helyi Akciócsoport ez év őszén döntött arról, hogy saját tagjai, a térség vidékfejlesztésben érintett szereplői és nem utolsó sorban lakosai tájékoztatása és a LEADER Programba történő eredményesebb bevonása érdekében újabb csatornát nyit a kommunikáció területén.

Tovább...
Leader

A KÖZÖSSÉGÉ A FŐSZEREP A LEADER PROGRAM KERETÉBEN TÁMOGATOTT PROJEKTEKBEN

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. „Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében” című Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája keretében több mint 820 ezer euro, közel 220 millió forint fordítható 2007 – 2013. között a LEADER típusú fejlesztésekre.

Az Akciócsoporthoz 2009. év végén benyújtott 25 pályázatból 15-öt találtak érdemesnek a támogatásra, megvalósításukhoz a nyár folyamán 96 375 620 Ft odaítéléséről határozott a Társaság Taggyűlése.

A kedvezményezett projektek legfőbb, s egyben közös jellemzője, hogy egytől-egyig a helyi közösséget és a helyi közösség által megteremtett értékeket helyezik a középpontba, legyen szó akár évtizedes szokások, hagyományok ápolásáról, akár újszerű, versenyképes megoldási javaslatokról.

Tovább...
Közbeszerzési terv 2010.
Közbeszterzési terv 2010.

LETÖLTÉS

Esélyegyenlőségi terv
Esélyegyenlőségi terv

LETÖLTÉS

Biztos Kezdet - Gyermekház

Tovább...
Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ „A Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” PÁLYÁZATI PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL

Tovább...
Kistérségi hírek

Befejeződött a Kondorosi Idősek Napközi Otthona felújítása

Európai Uniós támogatással valósult meg a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő Idősek Napközi Otthonának fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése. A DAOP-2007-4.3.1. kódjelű pályázaton a Társulás 6.659.762 Ft támogatásban részesült. A projekt teljes költségvetése 7.399.735 Ft, a társulás hozzájárulása 739.973 Ft. A projekt teljes megvalósítása folyamán egy fő rehabilitációs szakértő segítette és felügyelte a kivitelezést.

Tovább...
Kistérségi hírek

EU támogatásból megújul a Kondorosi Idősek Napközi Otthona

Európai Uniós támogatássalvalósul meg a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működőIdősek Napközi Otthonának fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése. ADAOP2007-4.3.1. kódjelű pályázaton a Társulás 6.659.762 Ft támogatásban részesült. A projekt teljes költségvetése 7.399.735 Ft, atársulás hozzájárulása 739.973Ft. A támogatási szerződésben vállalt projekt befejezésihatáridő 2008. december 30. A projekt teljes megvalósítása folyamán egy fő rehabilitációs szakértő segíti ésfelügyeli a kivitelezést.

Tovább...
Közlemény

A Polgárőrség Közhasznú Egyesület Örménykút köszöni azon személyek támogatását, akik a 2006. évi adójuk 1%-át az egyesület részére felajánlották. A felajánlott 22794 Ft-ot vízadagoló automata vásárlására fordítottuk, melyet az Egészségházban helyeztünk el.

Ifjúsági koncepció, cselekvési terv
Körös -szögi Kistérség Többcélú Társulásának Ifjúsági Cselekvési Terve 2007-2012

LETÖLTÉS

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának területén élő ifjúsága társadalmi és gazdasági helyzetének, adottságainak vizsgálata, értékelése

LETÖLTÉS

Körös -szögi Kistérség Többcélú Társulásának Ifjúságpolitikai Koncepciója 2007-2012

LETÖLTÉS

Határozat a kistérségi ifjúsági koncepció és cselekvési program elfogadásáról

LETÖLTÉS

Határozat párbeszédrendszerről

LETÖLTÉS

Közoktatási Intézkedési Terv
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézkedési Terve (2008-2013)

LETÖLTÉS

Körös-szögi Kistérségi Hírmondó
Körös-szögi Hirmondó

A    próbaszáma megnézhető, illetve letölthető PDF formátumban.

Próbaszám (PDF, 245KB)


 

Az oldal megtekintéséhez ajánlott min. 1024x768-as felbontás, Internet Explorer 6+ böngészö.
Kapcsolatfelvétel az Adminisztrátorral
(C) 2006 by freesas