2021. április 11. vasárnap 10:21
 
Leader

A KÖZÖSSÉGÉ A FŐSZEREP A LEADER PROGRAM KERETÉBEN TÁMOGATOTT PROJEKTEKBEN

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. „Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében” című Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája keretében több mint 820 ezer euro, közel 220 millió forint fordítható 2007 – 2013. között a LEADER típusú fejlesztésekre.

Az Akciócsoporthoz 2009. év végén benyújtott 25 pályázatból 15-öt találtak érdemesnek a támogatásra, megvalósításukhoz a nyár folyamán 96 375 620 Ft odaítéléséről határozott a Társaság Taggyűlése.

A kedvezményezett projektek legfőbb, s egyben közös jellemzője, hogy egytől-egyig a helyi közösséget és a helyi közösség által megteremtett értékeket helyezik a középpontba, legyen szó akár évtizedes szokások, hagyományok ápolásáról, akár újszerű, versenyképes megoldási javaslatokról.

Elsősorban a helyi civil közösségek aktivitását, gazdaságfejlesztésben betöltött szerepének erősödését, az üzleti és a közszféra szereplőivel történő könnyebb és hatékonyabb kapcsolattartást hivatottak elősegíteni a Mezőberény és Szarvas központjában kialakítani tervezett civil fejlesztő központok. E központok nemcsak térségi civil irodaként, de turisztikai információs pontként, kiállító térként, sőt képzőközpontként is funkcionálnának.

Mezőberényben egy 2003-ban épült, jelenleg használaton kívüli, de jó állapotú irodaépületbe tervezi a Városi Önkormányzat a komplex szerepet betöltő közösségi tér kialakítását. A Békési út 3. szám alatt található több emeletes irodaház funkcionálissá tételéhez az EMVA LEADER – Közösségi célú fejlesztés jogcímből 17 453 346 Ft-ot nyertek, mely összeg a beruházás nettó költségét fedezi. A támogatást teljes egészében a szükséges informatikai eszközök és bútorok beszerzésére fordítják, a közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van. Az Önkormányzat elsődleges célja, hogy a létesítmény már 2011-től ideális helyszín legyen korszerű oktatási, képzési programok lebonyolítására, egyúttal jól felszerelt és folyamatosan rendelkezésre álló irodai hátteret biztosítson a városban működő civil szervezetek számára, így elősegítve a hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatását, a versenyképes tudás megszerzését és a társadalmi kohézió erősödését.

A Körös-Szögi Kistérségben működő több száz civil szervezet közötti folyamatos és élő kapcsolat kialakításának igényét elégítheti ki a Szarvason kialakítandó fejlesztő központ. A beruházás megvalósítására a több tucat civil szervezetet tömörítő Körös Szögi CivilFórum Egyesület adott be pályázatot azzal a céllal, hogy a szektoron belüli ágazati egyeztetések, közös cselekvési programok megvalósításához teret biztosítson. E törekvésében az Egyesületet Szarvas Város Önkormányzata is támogatja. A központnak helyet adó Damjanich utcai épületet, mely a közelmúltig óvodaként működött, térítésmentesen bocsátotta a szervezet rendelkezésére, s e mellett a kivitelezési munkák előfinanszírozását is vállalta. A mintegy 23 millió Ft összköltségű fejlesztés keretében a régi polgári ház teljes felújítása és korszerűsítése révén egy igen tágas közösségi teret vehetnek majd birtokukba a szarvasi kistérség civiljei, előreláthatólag 2012-ben.

Kulcsfontosságú, hogy a pályázatok révén a beruházások megvalósítását követően 3 évig működési költség igénylésére is lehetősége nyílik a kedvezményezetteknek, s ez nagyban elősegíti az intézmények hosszú távú fenntarthatóságát.

A közösségépítésen túl a térség kézműves hagyományainak ápolását, a kézműves tevékenységek népszerűsítését és a helyi jellegzetes termékek turisztikai értékének erősítését szolgálja majd a kézműves alkotóműhely Kondoroson. A 2009 – ben a Dél – alföldi Operatív Program keretében megújult és informatikailag felszerelt Kondorosi Tájház funkcionális egységét a szintén a LEADER – Közösségi célú fejlesztés jogcím keretében beszerezni kívánt eszközök és a Tájház udvarán kialakításra kerülő filagória biztosíthatja. A pályázó Varius Alapítvány 8 085 558 Ft-ot nyert kemencével felszeret kerti pavilon építésére és a kézműves mesterségek elsajátítását szolgáló eszközök széles tárházának beszerzésére a korongozótól a szövőszéken át a fafaragó késekig.

2006 óta Szarvason működteti Alkotóházát a NAPRA-FORGÓ Alkotó Egyesület. Programjaikon valamennyi korosztály megismerkedhet a rajz-, festészet-, kerámia-, fazekasság és szövés technikákkal s a legügyesebbek a „Reneszánsz udvar” vagy a „Betlehem állítás” keretében mutathatják meg tehetségüket. Az Alkotóház sokszínű tevékenységének otthont adó Vasút utcai épület azonban leromlott állapotban van, az egyre növekvő érdeklődés és a biztonsági előírások megkövetelik az ingatlan felújítását. Az Egyesület által elnyert nem egészen 8 millió Ft támogatás segítségével 2011-től nemcsak megszépült, de új terekkel is bővült helyszínen folyhat az értékes munka.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program LEADER tengelye keretében ezidáig megvalósult projektek közül méltán a leglátványosabbak és leglátogatottabbak a kulturális, szórakoztató programok. A támogatott rendezvények kiválasztásakor az Akciócsoport döntéshozóinak elsődleges szempontja volt, hogy azok a Körösök Völgye térségének nemzetiségi és gazdasági – társadalmi hagyományaira épülő hagyományőrző, kulturális és gasztronómiai program elemekkel gazdagon átszőtt, turisztikai kínálatbővítő funkciót is betöltő, igazi fesztiválok legyenek.

E szempontoknak több rendezvény isminden tekintetben megfelelt. Sokadszorra kínált igazi gasztronómiai élményt a különlegességeket kedvelőknek a gyomaendrődi Sajt – és túrófesztivál. Május 1-jén rekord számú kiállító mutatta be ínyencségeit a Bethlen Gábor Szakképző Iskola udvarán. Sajtok, túrók, mézek, bio piac és számos kísérő kulturális program várta az eseményre kilátogatókat. A szervező Gyomaendrődi Önkormányzat az egészséges életmód és táplálkozás népszerűsítését helyezte a rendezvény középpontjába.

A hagyományosan július elsőhétvégéjén, idén negyedik alkalommal megrendezett Körösök Völgye Folklórfesztivál a XXXIV. Békés-Tarhosi Zenei Napok rendezvénysorozatába kapcsolódott. Tarhos Község Önkormányzatának szándéka szerint az esemény 2010-ben igazi nemzetközi jelleget vett fel, hiszen nagy sikerrel lépett fel a szlovákiai „Klások” és a csehországi „Kunovjan” Néptáncegyüttes is. Persze a békési Belencéres, valamint a gyulai Körös Néptáncegyüttes is bemutatta képességeit eme nagyszabású, egész napon át tartó rendezvényen. Békést a Belencéres mellett a Körös Citerazenekar, a Hagyományőrző Dalkör, a Férfikórus, a Vadrózsa Asszonykórus és Horváth Rudolf és cigányzenekara képviselte.
A fesztivál programjait sok más program mellett S. Turcsányi Ildikó muzeológus által rendezett Tarhosi Énekiskola Emlékkiállítás, valamint főzőverseny is színesítette.

A szlovák kisebbségi hagyományok ésa mezőgazdasági tevékenységek, a vidéki életforma megőrzése iránti igény hívta életre az Ezüstszőlőben immár sokadik éve megrendezett Kárpátmedencei Nemzetiségi Napok és Aratónap névvel fémjelzett ünnepet. A Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület szervezésében megvalósult program igazi látványosságot, az ízek és színek valóságos kavalkádját kínálta a látogatók számára. A hagyományos aratóversenyen túl, ahol kaszával vágják a búzát, a kévék összekötéséhez pedig búzából font kötözőt használnak, a cséplés, kenyérsütés, szappanfőzés, sertéstartás és disznótor, lótartás és lovas hagyományok, mesterségek is a résztvevők elé tárultak.

2010-ben Kondoros Nagyközség Önkormányzatának nagyrendezvénye, a Betyár Napok is LEADER támogatással valósult meg. Az elsősorban sajátos betyár- és csárdaszokásokhoz kötődő, dominánsan hagyományőrző, folklór jellegű rendezvény eseményeit gazdagították és jól egészítették ki a lovas, gasztronómiai, kulturális, sport és egyéb szórakoztató alkalmak. A jubileumi rendezvény programjaival igazi fesztiválhangulatot kínált. A Kondoros épített öröksége a Kondorosi Csárda környezetében lezajlott három napos rendezvényen a betyár-, és lovas tradíciók felidézése különös élményt, turisztikai látványosságot nyújtott. 
A versenyekre nevezett beöltözött „Rózsa Sándor hasonmások”, „Betyárszépek”,„Csárdabeli szépasszonyok” s a csikósok a tervezett programokon kívül számtalan spontán szereplést, rendezvényt színesítő betyáros jelenetet alakítottak. A gasztronómiai események a vidék hagyományos íz világát kínálva kulináris élményeket biztosítottak. A bemutató kiállítások, alkotások sora, a folklór műsorok a település értékeit és a környék gazdag kultúráját közvetítették. A Betyár Napok hagyományos eleme, a Szent István napi megemlékezés és az új kenyér ünnepe és annak szertartásai, megkapó emlékezeteseseménysort jelentettek a jelenlévőknek, amely
Oszter Sándor színművészközreműködő jelenlétével még maradandóbb lett. A X. Betyár Napok kedvezőtlen gazdasági időszakban, bár a szakmai kihívások csúcsán a Fesztiválok Évében valósult meg. Nagy volt az elszántság, hogy az elvárásoknak megfelelően kerüljön megszervezésre, megrendezésre a település egy évtizedes nagy rendezvénye, amire Kondoros kulturális élete méltán lehet büszke.

A helyi civil szervezetek közösségépítő programjai közül kiemelkedően sikeres volt a „Szarvasért” AlapítványEgy nap a közbiztonságért” című, elsősorban a fiatalokat célzó programja. A rendezvény kétségkívül leglátványosabb, egyben legnagyobb hatást kiváltó eleme a Békés Megyei Jókai Színház színi tanodájának közreműködésével megtartott Diszkó baleset szimuláció volt, mely testközelből mutatott rá korunk egyik kulcsproblémájára, az odafigyelés és a felelősség kérdésére.

A Körösök Völgye Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája keretében 9 722 065 Ft támogatással járult hozzá a települések már hagyományos, vagy hagyományteremtő szándékkal először megtartott rendezvényeinek megvalósulásához.

A nyertes gazdaságfejlesztésiprojektek között van a Békési Diós Tanya öko gazdaság bemutató gazdasággá történő fejlesztése is. Az országban egyedülálló szánentáli kecsketenyészetnek helyet adó gazdaság „Bemutató üzem” címmel, az ott készült ízletes öko-sajtok a „Kiváló magyar élelmiszer” minősítéssel büszkélkedhetnek. Az elnyert 14 274 712 Ft támogatás segítségével a gazdasági tevékenység teljes vertikuma megismerhetővé válik az egyébként falusi szálláshely és falusi vendéglátás szolgáltatást is nyújtó Diós Tanyán. 2012-től állatsimogató, sajtpince, és tanya bolt várja majd a tartalmas kikapcsolódásra várókat a megújult gazdaságban.

Vélhetően a legnagyobb, s egybenlegizgalmasabb feladat vár a Doboziak Dobozért Közalapítvány lelkes csapatára. A civil szervezet a LEADER – Térségen belüli szakmai együttműködés jogcím keretében 16 065 560 Ft-ot nyert a Körösök völgyére jellegzetes kézműves és élelmiszeripari termékeket előállító szervezetek közötti együttműködési hálózat kialakítására. A cél, hogy a nagykereskedelmi forgalomban kevésbé ismert, de egyediségüket épp a kisebb előállított mennyiség révén megőrző termékek piaci pozicionálásában, értékesítési lehetőségeik bővítésében segítsenek. Ehhez elsősorban közös marketing akciók megvalósítását, a hálózati szereplők képzését, üzleti kapcsolatok kiépítését tervezik. Az éves cselekvési tervben közös védjegy kidolgozását, honlap készítését, webáruház elindítását, termékkóstolók, kiállítások szervezését, s elsődlegesen promóciós céllal „Békési-kosár” és hasonló termékcsomagok bevezetését is megfogalmazták.

< Előző   Következő >

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0100

Sajtóközlemény TIOP-3.4.2-11/1-2012-0100

LETÖLTÉS

Meghívó nyitórendezvény TIOP-3.4.2-11/1-2012-0100 "A Szarvasi Idősek Átmeneti Otthona korszerűsítése és kapacitásbővítése

LETÖLTÉS

 

Sajtóközlemény
Tájékoztató

Kezdetét veszi a „Körös-szögi Kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése” című KEOP projekt megvalósítása.

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 499 130 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Kormány által biztosított pályázati forrás keretében. A Társulás további 26 270 000 Ft önrésszel egészítette ki az elnyert támogatás összegét, így mindösszesen bruttó 525 400 000 Ft áll rendelkezésre a „Körös-szögi Kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése” című projekt megvalósítására. A megvalósítást lehetővé tevő KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 azonosító számú Támogatási Szerződés 2015. február 25-én került aláírásra.

Tovább...
Sirató Idősek Klubja fejlesztés
SIRATÓI IDŐSEK KLUBJA ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGHEZ

Projekt címe: SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉS SZARVASON
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0049

Projektgazda: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Tulajdonos Önkormányzat: Szarvas Város Önkormányzata

A pályázatban meghatározott Projektcél: Szociális Nappali ellátás biztosítása Sirató – Káposztás lapos – Bezinai szőlők településrész lakossága részére új építés révén, amely által komplex akadálymentesített új épületben valósul meg a szolgáltatás. Indok volt, hogy ezen a településrészen nincs az intézmény fenntartójának nappali feladat ellátásra átalakítható ingatlanja.

Tovább...
Meghívó
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0031

„Szociálisegyüttműködés kialakítása a Körös-szögben” TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0031 sz. projekt keretében

Aszociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások rendszerének fejlődését egyre erősödő differenciálódás jellemzi, amint a szakmai tudások, készségek specializálódnak, az intézményrendszer is egyre tagoltabban működik, egyre bonyolultabbá válnak funkciói, szolgáltatásai. Sajnos kevés eredményes törekvést tudunk felmutatni az egyre komplexebb rendszer koordinációs funkcióinak erősítésében. A különböző fenntartók és működtetők a jogi működési kereteire. A helyi szolgáltatási struktúrák kialakításának fő szempontja törvényi kötelezettségen túl a helyi szükségletek megjelenése, valamint a finanszírozható és fenntartható preventív ellátási formák létrehozása települési és kistérségi szinten. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása céljainak megvalósítására 2012. évben pályázatot nyújtott be a kistérségi szociális ellátás korszerűsítésére, modernizációjára a helyi szükségletek hatékonyabb kielégítésének érdekében. A pályázat 35 millió forint támogatásban részesült, melyhez önerőt nem kellett biztosítania a Társulásnak. A pályázat Kondoros, Kardos, Örménykút, Csabacsűd, Szarvas, Békésszentandrás települések lakosaira, ellátórendszerére terjed ki. A projekt elsődleges célcsoportja az ellátásban dolgozó szakemberek, azokkal együttműködő egyéb szervezetek, másodlagos célcsoportja a szociális ellátásokat igénybe vevők, harmadlagos célcsoportja az ellátást igénybe vevők hozzátartozói.  A pályázat 4 terület fejlesztésével kívánja hatékonyabbá és a gyakorlatban jobban működővé tenni a Körös-szögi Kistérség szociális szolgáltatásait:

Tovább...
Tájékoztató

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása céljainak megvalósítására 2012. évben pályázatot nyújtott be a kistérségi szociális ellátás korszerűsítésére, modernizációjára a helyi szükségletek hatékonyabb kielégítésének érdekében.

A „Szociális együttműködés kialakítása a Körös-szögben”
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0031 sz. projekt

35 millió forint támogatásban részesült, melyhez önerőt nem kellett biztosítania a Társulásnak. A pályázat Kondoros, Kardos, Örménykút, Csabacsűd, Szarvas, Békésszentandrás települések lakosaira, ellátórendszerére terjed ki. A projekt elsődleges célcsoportja az ellátásban dolgozó szakemberek, azokkal együttműködő egyéb szervezetek, másodlagos célcsoportja a szociális ellátásokat igénybe vevők, harmadlagos célcsoportja az ellátást igénybe vevők hozzátartozói.  A pályázat 4 terület fejlesztésével kívánja hatékonyabbá és a gyakorlatban jobban működővé tenni a Körös-szögi Kistérség szociális szolgáltatásait:

Tovább...
: ÚJABB TÁMOGATÁSOKKAL FEJLŐDHET A KÖRÖSÖK VÖLGYE

Régi adósságát törlesztette idén tavasszal a Körösök Völgye Nonprofit Kft. A LEADER Akciócsoporthoz 2009. decemberében benyújtott 20 kérelemből 2011 március – május hónapokban 14 támogatásáról döntött a Társaság Taggyűlése. A nyerteseknek már postázták a kötelezettségvállalásról szóló határozatokat.

 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott és a Körösök Völgye Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája keretében támogatott Mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése, Turisztikai tevékenységek ösztönzése, Vidéki örökségek megőrzése, Falumegújítás –és fejlesztés c. intézkedésekre összesen 20 pályázat érkezett, több mint 378 millió Ft-os támogatásigénnyel. Bár a benyújtott pályamunkák száma nem érte el az első körben beadott szakmai anyagokét, az egyes jogcímek között a Közösség számára örömteli átrendeződés volt tapasztalható. Élénk érdeklődés mutatkozott ugyanis a falusi és az aktív turizmus fejlesztése iránt, mely a Stratégia egyik legfőbb prioritása.

Tovább...
Felhívás

Tovább...
Helyzetjelentés

HELYZETJELENTÉS A LEADER STRATÉGIA FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL – MILYEN CÉLRA IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS A NYÁRON?

A Körösök Völgye Akciócsoport Taggyűlése 2011. március 24-i ülésén valamennyi, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata során a munkaszervezethez benyújtott projekt ötletet elfogadta, így a tervezői csoport azokat figyelembe véve dolgozta ki a Stratégia intézkedéseit, konkrét megoldási javaslatait.

A benyújtott 38 db projektötlet adatlap számos fejlesztési területet érint: érkezett javaslat horgászpálya építésére, sportlétesítmények korszerűsítésére, tematikus túrák és kulturális rendezvények szervezésére, vállalati menedzsment képzések lebonyolítására és hulladékgazdálkodási tervek elkészíttetésére, de igény mutatkozik élelmiszeripari kisüzem létrehozására, bemutató gazdaság kialakítására, szociális földprogram megvalósítására és településközpontok, településrészek megújítására is.

A tervezői csoport számára így nem volt könnyű feladat azon 10 intézkedés meghatározása, melyekre a LEADER fejlesztési forrásokért júliustól pályázni lehet.

Tovább...
JÓVÁHAGYTA A STRATÉGIA ÁLTALÁNOS FELÜLVIZSGÁLATÁT A KÖRÖSÖK-VÖLGYE AKCIÓCSOPORT

A Körösök Völgye Akciócsoport Taggyűlése 2011. március 16-i ülésén jóváhagyta a Stratégia általános felülvizsgálatát. A térség adottságait és lehetőségeit összefoglaló helyzetelemzésre, a végrehajtás eddigi tapasztalataira és a több hétig tartó projektgyűjtésre alapozva a tervezői csoport javaslata alapján egy jól áttekinthető, az akcióterület erősségeire és lehetőségeire építő Stratégia került elfogadásra.

A dokumentum alapcéljaként a térség helyi erőforrásokra alapozott gazdaság és kompetenciafejlesztés révén történő felzárkóztatása fogalmazódott meg.

Az e célt szolgáló 6 fő célkitűzés és az azokhoz rendelhető 19 intézkedés fókuszába a turizmus, az agrárium és a megújuló, illetve bioenergia felhasználás került, s mindezen területek integrált fejlesztése érdekében hangsúlyos elemként szerepel a Stratégiában az Akciócsoport ösztönző, projektgeneráló, hálózatépítő szerepe.

A dokumentum általános felülvizsgálatának jóváhagyásával a folyamat talán legfontosabb szakaszába értünk, melyben az intézkedések, illetve megoldási javaslatok kijelölésére és kidolgozására kerül sor. Az intézkedések csoportja a Stratégia úgymond legalacsonyabb, azonban a konkrét fejlesztési megoldásokat tekintve a legfontosabb szintje. A megoldási javaslatok képezik az alapját a majdani pályázati felhívás célterületeinek, a későbbiekben megvalósítható projekteknek (de persze semmiképpen nem egyeznek meg azokkal!).

Tovább...
Hírlevél

MÉG AZ ÜNNEPEK ELŐTT MEGJELENIK A KÖRÖSÖK VÖLGYE AKCIÓCSOPORT HÍRLEVELÉNEK ELSŐ SZÁMA

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft., mint LEADER Helyi Akciócsoport ez év őszén döntött arról, hogy saját tagjai, a térség vidékfejlesztésben érintett szereplői és nem utolsó sorban lakosai tájékoztatása és a LEADER Programba történő eredményesebb bevonása érdekében újabb csatornát nyit a kommunikáció területén.

Tovább...
Leader

A KÖZÖSSÉGÉ A FŐSZEREP A LEADER PROGRAM KERETÉBEN TÁMOGATOTT PROJEKTEKBEN

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. „Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében” című Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája keretében több mint 820 ezer euro, közel 220 millió forint fordítható 2007 – 2013. között a LEADER típusú fejlesztésekre.

Az Akciócsoporthoz 2009. év végén benyújtott 25 pályázatból 15-öt találtak érdemesnek a támogatásra, megvalósításukhoz a nyár folyamán 96 375 620 Ft odaítéléséről határozott a Társaság Taggyűlése.

A kedvezményezett projektek legfőbb, s egyben közös jellemzője, hogy egytől-egyig a helyi közösséget és a helyi közösség által megteremtett értékeket helyezik a középpontba, legyen szó akár évtizedes szokások, hagyományok ápolásáról, akár újszerű, versenyképes megoldási javaslatokról.

Tovább...
Közbeszerzési terv 2010.
Közbeszterzési terv 2010.

LETÖLTÉS

Esélyegyenlőségi terv
Esélyegyenlőségi terv

LETÖLTÉS

Biztos Kezdet - Gyermekház

Tovább...
Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ „A Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” PÁLYÁZATI PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL

Tovább...
Kistérségi hírek

Befejeződött a Kondorosi Idősek Napközi Otthona felújítása

Európai Uniós támogatással valósult meg a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő Idősek Napközi Otthonának fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése. A DAOP-2007-4.3.1. kódjelű pályázaton a Társulás 6.659.762 Ft támogatásban részesült. A projekt teljes költségvetése 7.399.735 Ft, a társulás hozzájárulása 739.973 Ft. A projekt teljes megvalósítása folyamán egy fő rehabilitációs szakértő segítette és felügyelte a kivitelezést.

Tovább...
Kistérségi hírek

EU támogatásból megújul a Kondorosi Idősek Napközi Otthona

Európai Uniós támogatássalvalósul meg a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működőIdősek Napközi Otthonának fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése. ADAOP2007-4.3.1. kódjelű pályázaton a Társulás 6.659.762 Ft támogatásban részesült. A projekt teljes költségvetése 7.399.735 Ft, atársulás hozzájárulása 739.973Ft. A támogatási szerződésben vállalt projekt befejezésihatáridő 2008. december 30. A projekt teljes megvalósítása folyamán egy fő rehabilitációs szakértő segíti ésfelügyeli a kivitelezést.

Tovább...
Közlemény

A Polgárőrség Közhasznú Egyesület Örménykút köszöni azon személyek támogatását, akik a 2006. évi adójuk 1%-át az egyesület részére felajánlották. A felajánlott 22794 Ft-ot vízadagoló automata vásárlására fordítottuk, melyet az Egészségházban helyeztünk el.

Ifjúsági koncepció, cselekvési terv
Körös -szögi Kistérség Többcélú Társulásának Ifjúsági Cselekvési Terve 2007-2012

LETÖLTÉS

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának területén élő ifjúsága társadalmi és gazdasági helyzetének, adottságainak vizsgálata, értékelése

LETÖLTÉS

Körös -szögi Kistérség Többcélú Társulásának Ifjúságpolitikai Koncepciója 2007-2012

LETÖLTÉS

Határozat a kistérségi ifjúsági koncepció és cselekvési program elfogadásáról

LETÖLTÉS

Határozat párbeszédrendszerről

LETÖLTÉS

Közoktatási Intézkedési Terv
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézkedési Terve (2008-2013)

LETÖLTÉS

Körös-szögi Kistérségi Hírmondó
Körös-szögi Hirmondó

A    próbaszáma megnézhető, illetve letölthető PDF formátumban.

Próbaszám (PDF, 245KB)


 

Az oldal megtekintéséhez ajánlott min. 1024x768-as felbontás, Internet Explorer 6+ böngészö.
Kapcsolatfelvétel az Adminisztrátorral
(C) 2006 by freesas